Møllendal kapell

I Bergen har vi flere seremonirom som kan benyttes. Det mest vanlige av livsnøytrale seremonirom er Møllendal kapell. Her er det to kapell som kan benyttes; Store kapell med 150 sitteplasser og Lille kapell med 50 sitteplasser. Vi har også Øvsttun kapell med 100 sitteplasser og Solheim kapell med 79 sitteplasser.
Ønsker dere å leie et av disse kapellene kan vi ordne dette for dere.
Prisliste for leie ser dere her.

Møllendal kapell ble tatt i bruk i 1874. Til samme tid sto et kapell ferdig, og i tilknytning til kapellet ble landets første krematorium installert i 1907. Krematoriet ble i 1939 avløst av et nytt krematorium ved Solheim kapell. Det ble i 1971 erstattet av to nye kapeller, Håpets og Troens kapell, som i dag kalles for Store og Lille kapell. De har henholdsvis 50 og 150 sitteplasser.

Kirkegård ved Møllendal kapell

Samlet areal ca. 125 000 m2. Parkmessig behandlet med trær og blomster. I 1971 i alt ca. 26 200 graver, hvorav ca. 20 700 kistegraver og ca. 5 500 urnegraver.

Møllendal kapell - Store kapell: Livssynsnøytralt, 150 sitteplasser, 53 oppmerkete parkeringsplasser med fri parkering i inntil 2 timer. 2 HC-plasser på nedsiden av kapellene, i tillegg til 1 HC-plass oppe ved inngangen

Møllendal kapell - Lille kapell: Livssynsnøytralt, 50 sitteplasser, 53 oppmerkete parkeringsplasser med fri parkering i inntil 2 timer. 2 HC-plasser på nedsiden av kapellene, i tillegg til 1 HC-plass oppe ved inngangen

Døden kan være vanskelig å håndtere. Det å miste noen er tungt å ta innover seg og gravferden gjør døden og skillet mer konkret. Det å samles rundt kisten for å ta farvel er ofte et viktig steg i sorgen. Mange kjenner trøst og hjelp i gravferdsgudstjenesten i kirken. Her er det rom for gråt og klage, men også takk for de gode minnene. Når man er medlem i Den norske kirke får man benytte kirken kostnadsfritt, samt organist og gode samtaler med presten.

Kontakt oss

Ring oss på 56 59 74 70
eller
Send oss en forespørsel