Hjelp ved dødsfall

Når noen av våre dør, blir forandringen stor for de som står nærmest.
Det er mange ting som må planlegges. Da kan det være trygt og godt å få hjelp av noen som kan være med å gi hjelp og veiledning etter behov og ønsker.
Vi har lang erfaring med tilrettelegging av seremonier
slik at de pårørende får det etter sine ønsker.

Bisettelse er en seremoniform der kisten blir transportert til krematorium etter seremonien, i Bergen brukes Møllendal krematorium, men vi har også Odda krematorium ved seremonier i nærområdet der. I kirkelige bisettelser blir det jordpåkastelse etter talen til presten i kirken, mens i begravelser skjer jordpåkastelsen ved graven. En tid etter kremering blir familien informert om at det er tid for urnenedsettelse og de kan da ha en stund på graven sammen. Noen velger også å ha med prest eller en annen seremonileder.

Begravelse er en seremoniform der kisten blir transportert til graven etter seremonien, og deretter senket i jorden. Ved seremonirom og kirker der gravplass er i nærheten av kirken brukes det å bære kisten til gravstedet, ved lengre avstander bæres kisten i gravferdsbilen og det blir kortesjekjøring til gravplassen der gravfølge går bak bilen sammen med presten eller seremonilederen. På gravplassen holdes det en fin stund med gravfølget med sanger, mulighet for å legge blomster rundt kisten og ta et siste farvel.

Kontakt oss

Ring oss på 56 59 74 70
eller
Send oss en forespørsel