Gravferdsbyrået

Vi er ditt lokale byrå på Vaksdal, men har også seremonier i Bergen, Samnanger, Vaksdal, Dale, Modalen, Eksingedalen, Voss og omegn. Siden vi ble en del av Åsane Begravelsesbyrå har også knyttet til oss Hardanger og Kvinnherad Gravferdsbyrå, Fusa og Samnanger Gravferdsbyrå og Fonna Gravferdsbyrå. Vi har også utvidet med flere kontorer og har seremonier i store deler av Bergen, Nordhordland, Kvam Herad, Kvinnherad, Fusa, Samnanger, Vaksdal, Dale, Modalen, Voss og omegn.

Det kan føles vanskelig å tenke på praktiske spørsmål når du nettopp har mistet noen i nærheten. Men ta deg tid til å tenke på hvordan du vil huske den avdøde og hvordan seremonien kan se ut. Å lage en vakker og personlig avskjed trenger ikke å være dyrt eller komplisert. Vi hjelper med inspirasjon og ideer om hva som er mulig, basert på dine ønsker. Det er flere måter å planlegge en seremoni.

Seremonien finner vanligvis sted i løpet av 8 dager etter dødsfallet. Selve bisettelsen avholdes i kirken, i gravlundskapellet, krematoriets kapell eller i andre egnede lokaler. Åsane Begravelsesbyrå er behjelpelige med valg av tid og hvor det skal være i Bergen og omegn, og sørger samtidig for at alle som skal medvirke blir informert.

Dette spørsmålet kan være vanskelig å ta stilling til for mange pårørende. Det kan være flere årsaker til at det velges en lukket bisettelse. Imidlertid viser erfaringer at det som i øyeblikket synes riktig, på sikt kan bli en belastning, fordi noen som burde ha vært tilstede ikke fikk anledning. Erfaringer viser også at de signaler en gir ved å velge en lukket seremoni, ofte skaper usikkerhet; skal man ta kontakt eller ikke? De fleste ønsker ikke å virke påtrengende. Lytt til dere selv og ta de valgene som føles rett.

Noen ønsker å la begravelsen foregå i stillhet, med bare de aller nærmeste til stede. Det kan naturligvis være riktig i mange tilfeller. De fleste som har innsikt i sorgarbeid, anbefaler at gravferden annonseres på forhånd og er åpen for alle. Erfaringer viser at deltakelse fra personer utenfor den ærmeste krets hjelper de etterlatte med å bearbeide sorgen. Andre kan også ha behov for å vise deltakelse og avdøde den siste ære.

Kontakt oss

Ring oss på 56 59 74 70
eller
Send oss en forespørsel